• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град

Прихвата е Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-203-6/20 од 12.02.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град и мани...

Saznajte više
Позив за доставу понуде за услуге хотелског смјештаја

Предмет овог поступка је набавка услуге-Услуге хотелског смјештаја на једногодишњи период сукцесивно према потреби Уговорног органа. У Прилогу је Позив за доставу понуде.

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о. ...

Saznajte više
Машина за прање и чишћење тврдих подова

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Машина за прање и чишћење тврдих подова,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Procesna oprema"д.о.о. ...

Saznajte više
Електрични алат

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Електрични алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АХ-Soling"д.о.о. Груде за понуђену цијен...

Saznajte više
Поновљен поступак продаје путничког возила, аутобуса марке "VOLVO"

Поновљен поступак продаје путничког возила, аутобуса марке "VOLVO" путем поступка непосредне погодбе. У прилогу је одлука о провођењу поступка.

Saznajte više
Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на Алтернативној телеви...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Одводници пренапона

Поништава се поступак набавке роба-Одводници пренапона из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбијеђених за поступак набавке,а у складу са чланом 69.с...

Saznajte više
Набавка хард дискова и резервних дијелова на "HIS"серверима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка хард дискова и резервних дијелова на "HIS"серверима,додјељује се најбоље оцијењеном понуђа...

Saznajte više
Комуникациони модул за очитавање бројила

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Комуникациони модул за очитавање бројила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Metering Solutions&q...

Saznajte više
Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ ...

Saznajte više
Набавка storage система

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка storage система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BISCOMMERCE"д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
... 54 или идите директно на страницу бр. »