• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Каско осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:07-940-10/24 од 04.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Каско осигурање возила,додјељује понуђачу "САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ"д...

Saznajte više
Попуна ормарића прве помоћи

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1133-2/24 од 10.04.2024.године и исправно испостављена фактура за набавку робе-Попуна ормарића прве помоћи,сматраће се уговором.Фа...

Saznajte više
Испитивање елемената квалитета отпадних вода

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-964-2/24 од 28.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање елемената квалитета отпадних вода које се испуштају из система ...

Saznajte više
Метролошки преглед мјерних трансформатора

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:07-929-5/24 од 27.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Метролошки преглед мјерних трансформатора,додјељује понуђачу МХ ЕРС-ЗД &qu...

Saznajte više
Сервис фискалног принтера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-937-2/24 од 25.03.2024.године и исправно испостављена фактура за набавку услуге-Сервис фискалног принтера,сматраће се уговором.Фак...

Saznajte više
Санација процуривања на табластом затварачу

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-720-3/24 од 04.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Санација процуривања на табластом затварачу преливног поља бр.1,додјељује ...

Saznajte više
Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Ауди А6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:07-650-6/24 од 11.03.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила пр...

Saznajte više
Машина за прање подова

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-752-3/24 од 07.03.2024.године и Уговор о набавци роба-машина за прање подова у РДИ,додјељује понуђачу "LLOXO"д.о.о.Бања ...

Saznajte više
Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Комби VW 8+1 рег.број:Т37-Е-955)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:06-286/24 од 26.01.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Комб...

Saznajte više
Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-287-7/24 од 19.02.2024.године и Уговор о набавци услуга-Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац",додјељује ...

Saznajte više
Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-506-9/24 од 16.02.2024.године и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина МХЕ "Бочац 2&qu...

Saznajte više
Измештање водоводне мреже на објекту гараже

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-550-2/24 од 15.02.2024.године и Уговор о набавци услуга-Измјештање водоводне мреже на објекту гараже,додјељује понуђачу КП "П...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »