• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Рекламирање предузећа у спортској дворани

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1727-7/24 од 19.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа у спортској дворани истицањем рекламног банер...

Saznajte više
Спровођење порибљавања на локацији акумулација Бочац и Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1742-7/24 од 12.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Спровођење порибљавања на локацији Бочац и Бочац 2за текућу годину,...

Saznajte više
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1881-4/24 од 12.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о...

Saznajte više
Апарати за почетно гашење пожара

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1892-4/24 од 13.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Апарати за почетно гашење пожара ,додјељује понуђачу "IM FIRE SECURITY...

Saznajte više
Средства за антикорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1890-4/24 од 13.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује понуђачу "Тауз"д.о.о....

Saznajte više
Сервисирање и одржавање копир апарата и биро опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1986-2/24 од 21.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање копир апарата и биро опреме,додјељује понуђачу &q...

Saznajte više
Сервис система гријања и хлађења на МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1905-3/24 од 14.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Сервис система гријања и хлађења на МХЕ "Бочац 2",додјељује пон...

Saznajte više
Инсталациони материјал и прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1906-4/24 од 14.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Инсталациони материјал и прибор,додјељује понуђачу"Cotis"д.о.о.Ба...

Saznajte više
Опрема за управљање и индикацију

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1907-3/24 од 14.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Опрема за управљање и индикацију,додјељује понуђачу"Елнос БЛ"д.о....

Saznajte više
Алкохолна и безалкохолна пића

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1711-7/24 од 10.06.2024.године и Оквирни споразум о набавци роба-Алкохолна и безалкохолна пића,додјељује понуђачу ТР"Ши...

Saznajte više
Набавка и уградња струјних мјерних трансформатора

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-1206-10/24 од 31.05.2024.године и Уговор о набавци роба-Набавка и уградња струјних мјерних трансформатора,додјељује се Групи понуђ...

Saznajte više
Поништава се поступак-Испитивање електроизалационе заштитне опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:06-1741-2/24 од 05.06.2024.године у поступку јавне набавке услуга-Испитивање електроизолационе заштитне опреме,и поништава се п...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »