• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Заказана XXVII редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град је заказао XXVII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град,која ће се одржати дана 17.12.2021.године у Управној згради у Мркоњић Граду,улица Светог Саве 13.а,са почетком у 12 часова.

За Скупштину акционара предложен је следећи дневни ред:

1. Избор Предсједника скупштине акционара

2. Именовање Комисије за гласање,записничара и два овјеривача записника

3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање

4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVI ванредне сједнице Скупштине акционара

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град за 2020.годину,са изјавом     о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања"стандардима корпоративног управљања)

6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град за 2020.годину

7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Grand Thornton" по финансијским извјештајима за 2020.годину

8. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају независног ревизора "Grand Thornton" по финансијским             извјештајима за 2020.годину

9. Доношење одлука о покрићу губитка Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град оствареног у пословној 2020.години

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг"ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП"Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град

12. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019.године између Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на     Врбасу"а.д. Мркоњић Град и повезаних лица у смислу Закона о јавним набавкама

13. Доношење одлуке о разрјешењу в.д. чланова Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град

14. Доношење одлуке о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град

15. Доношење одлуке о разрјешењу в.д.чланова Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

16. Доношење одлуке о именовању в.д.чланова Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

 

Текст сазива са више детаља о Скупштини акционара налази се у прилогу.

 

 

 

Документи за преузимање:
 
Saziv (pdf, 110kb)