• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сектор за економско финансијске послове

Сектор за економско финансијске послове на челу са Извршним директором за економско финансијске послове,  извршава одлуке и закључке Надзорног одбора и Скупштине акционара у домену економско финанијских активности.

Овај сектор организјује и реализује послове везане за економско финансијску политику у оквиру важећих прописа и прихваћених стандарда и пословне политике предузећа.

Стручне службе сектора реализјују активности везане за рачуноводствене, комерцијалне и послове плана и анализе. У надлежности овог сектора су активности  извјештавања Надзорног одбора  и Одбора за ревизију о релевантним економско финансијским питањима.

У оквиру овог сектора организје се у израда планова извјештаја и анализа и координирају се процеси ревизије у предузећу.