• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Управа друштва:

1. мр Милановић Горан - в.д. Директор

2. Јарић Велибор, дипл. инж. ел. - в.д. Извршни директор за производњу и одржавање

3. Комленић Мирослав, дипл. есс - в.д. Извршни директор за економско финансијске послове

4. Аничић Дивна, дипл.инж.маш. - в.д. Извршни директор за инвестиције и развој

5. Марковић Марко, дипл. правник - в.д. Извршни директор за орагнизационо-правне и кадровске послове