• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Основне информације

Основна дјелатност Хидроелектрана на Врбасу је производња хидроелектричне енергије и одржавање хидроенергетских постројења.

У оквиру основне дјелатности предузеће просјечно производи 320 милиона кWh електричне енергије годишње. Производно постројење, хидроелектрана “Бочац” има инсталисана два вертикална агрегата са Францис турбинама појединачне снаге 55 МW. Тип производног постројења је прибрански са бетонском лучном браном двоструке закривљености и машинком зградом лоцираном непосредно у близини бетонске бране.

ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ има визију да прошири производњу и изгради нове производне објекте па је у склопу тих напора изграђен и пуштен у погон нови производни објекат ХЕ “Бочац 2“. Изградња објекта трајала је од 20. јула 2015. године до њеног пуштања у пробни рад 20. августа 2018. године. Уграђена два капсулна агрегата, сваки од њих тежак 55 тона и снаге 5 МW, који су данас међу првим агрегатима овог типа уграђеним на подручју бивше Југославије.
Зачетци ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, датирају још од периода изградње Хидроелектране „Бочац“. Радна организација у оснивању за изградњу Хидроелектране „Бочац“ почела је са радом 1975. године. Хидроелектрана „Бочац“ је изграђена и пуштена у рад 5.12.1981. године, од када је радила у саставу „Електроврбаса“ са сједиштем у Мркоњић Граду.

Након распада електроенергетског система БиХ 1991. године Хидроелектрана „Бочац“ радила је једно вријеме самостално. У ратним околностима испоручивала је електричну енергију Бањалучкој регији, Личкој Крајини и Западној Славонији.

Од 1992. године Хидроелектрана „Бочац“ послује као зависно државно предузеће - ЗДП „Хидроелектране на Врбасу“ са сједиштем у Мркоњић-Граду, у оквиру матичног предузећа „Електропривреда Републике Српске“. Од тада, захваљујући повезаности и координацији заједничког рада у електроенергетском систему Републике Српске, Федерације БиХ и шире, ЗДП „Хидроелектране на Врбасу“ су присутне на домаћем и иностраном тржишту.

У складу са глобалном политиком транзиције привреде РС ка тржишној економији привређивања, ЗДП „Хидроелектране на Врбасу“ извршило је својинску и власничку трансформацију. Почев од фебруара 2005. године предузеће је трансформисано у акционарско друштво и од тада послује као ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град које је у склопу матичног предузећа МХ „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње.

Данас је, са 65% учешћа у   капиталу предузећа,  Влада РС његов већински власник, а преосталих 35% капитала је у власништву државних фондова, приватизационо-инвестиционих фондова и физичких лица.

Највиши орган управљања предузећем је Скупштина акционара. Влада РС је своја власничка, а по основу њих и управљачка права пренијела на Матично предузеће МХ „ЕРС“, које своју управљачку функцију обавља путем учешћа његових представника у највишим органима управљања предузећем - Скупштина акционара, Надзорни одбор и Одбор за ревизију.

Своју основну дјелатност, предузеће обавља у складу са условима Дозволе за производњу електричне енергије коју је   издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.

Да све наведено није и не буде приказ показатеља без основа, обавеза је свих запослених у предузећу који квалитетним одржавањем, санацијом и оптималном модернизацијом постојећих хидроенергетских постројења, обезбјеђују њихову високу погонску спремност и поузданост у раду.

У погледу унутрашње организације рада ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, своје пословне активности реализује кроз четири сектора са припадајућим службама.