• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Информације о производњи

Основна дјелатност Хидроелектрана на Врбасу је производња хидроелектричне енергије и одржавање хидроенергетских постројења.

Предузеће ЗП“ХЕ на Врбасу“ располаже са три производна објекта који су сви смјештени на ријеци Врбас и то:

  1. Хидроелектрана „Бочац“ инсталисана снага 110 МW и годишња производња 307 GWh
  2. Хидроелектрана „Бочац 2“ инсталисана снага 8,76 МW и годишње производња 40 GWh
  3. Мини хидроелектрана „Кућна турбина“


Укупна производња предузећа је ____________

Анализа енергетског потенцијала ријеке Врбаса и његових притока показала је да су са аспекта могуће производње електричне енергије далеко најзначајнији потенцијални енергетски пројекти на средњем току Врбаса, гдје је могуће изградити неколико електрана са великом средњом годишњом производњом, за разлику од евентуалних пројеката на притокама Врбаса, гдје би због њиховог много мањег средњег протока било могуће изградити само електране скромних капацитета. Вођени овом идејом запослени у предузећу ЗП “ХЕ на Врбасу“ су трајно опредјељени идеји да се прошири производње и изграде нови производни објекти на ријеци Врбас.

Изградњом нових хидроелектрана на ријеци Врбас добијају се нови извори енергије који битно утичу на квалитет рада читавог енергетског система, поготово када се зна да западном делу Републике Српске постоји одређен дефицит у производњи електричне енергије. Стога је потпуно оправдано размишљати о даљем развоју енергетског система градњом нових постројења на бази чисте и обновљиве енергије.