• ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
 

Novosti i aktuelnosti

 

Hidro informacije

HE "Bočac" - najsvježiji podatak, 4.7.2024:
Prosječni dotok: 32 m3/s
HE "Bočac 2" - najsvježiji podatak, 4.7.2024:
Prosječni protok: 23 m3/s

 

 

Skupština akcionara

 

ISO sertifikati inaša politika kvaliteta

image

Od početka poslovanja naše preduzeće je težilo dostizanju lideske pozicije. Kao jedan od doprinosa realizaciji tog cilja, uveli smo Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001.
Detaljnije...

image

Zajedno sa uvođenjem Integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001, sertifikovali smo naše poslovanje u pogledu zaštite životne sredine u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001.
Detaljnije...

image

U našem svakodnevnom radu pridržavamo se Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, što nam pomaže u ostvarenju postavki Misije i Vizije preduzeća, uz obezbjeđenje efektivnog upravljanja i stalng rasta i razvoja.
Detaljnije...

image
image
image

Naša istorija

2018

2018. Puštanje u pogon HE "Bočac 2"

4.10.2018. počinje sa radom Hidroelektrana "Bočac 2", jedna od najmodernijih izgrađenih na ovim prostorima u posljednjih nekoliko godina.

2005

2005. Akcionarsko društvo

Od februara 2005. godine, preduzeće je transformisano u akcionarsko društvo i od tada posluje kao ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" A.D. koje je u sklopu matičnog preduzeća MH "Elektroprivreda RS".

1992

1992. ZDP "Hidroelektrane na Vrbasu"

Od 1992. godine Hidroelektrana "Bočac" posluje kao zavisno državno preduzeće - ZDP "Hidroelektrane na Vrbasu" sa sjedištem u Mrkonjić-Gradu.

1981

1981. Puštanje u pogon HE "Bočac"

Hidroelektrana "Bočac" je izgrađena i puštena u rad 5.12.1981. godine, od kada je radila u sastavu Elektrovrbasa sa sjedištem u Mrkonjić Gradu.

1975

1975. Osnivanje preduzeća

Radna organizacija u osnivanju za izgradnju Hidroelektrane "Bočac" počela je sa radom 1975. godine.