• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
 

Новости и актуелности

 

Хидро информације

ХЕ "Бочац" - најсвјежији податак, 4.7.2024:
Просјечни доток: 32 m3/s
ХЕ "Бочац 2" - најсвјежији податак, 4.7.2024:
Просјечни проток: 23 m3/s

 

 

Скупштина акционара

 

ISO сертификати инаша политика квалитета

image

Од почетка пословања наше предузеће је тежило достизању лидеске позиције. Као један од доприноса реализацији тог циља, увели смо Интегрисани систем менаџмента квалитетом ISO 9001.
Детаљније...

image

Заједно са увођењем Интегрисаног система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификовали смо наше пословање у погледу заштите животне средине у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 14001.
Детаљније...

image

У нашем свакодневном раду придржавамо се Политике квалитета и заштите животне средине, што нам помаже у остварењу поставки Мисије и Визије предузећа, уз обезбјеђење ефективног управљања и сталнг раста и развоја.
Детаљније...

image
image
image

Наша историја

2018

2018. Пуштање у погон ХЕ "Бочац 2"

4.10.2018. почиње са радом Хидроелектрана "Бочац 2", једна од најмодернијих изграђених на овим просторима у посљедњих неколико година.

2005

2005. Акционарско друштво

Од фебруара 2005. године, предузеће је трансформисано у акционарско друштво и од тада послује као ЗП "Хидроелектране на Врбасу" А.Д. које је у склопу матичног предузећа МХ "Електропривреда РС".

1992

1992. ЗДП "Хидроелектране на Врбасу"

Од 1992. године Хидроелектрана "Бочац" послује као зависно државно предузеће - ЗДП "Хидроелектране на Врбасу" са сједиштем у Мркоњић-Граду.

1981

1981. Пуштање у погон ХЕ "Бочац"

Хидроелектрана "Бочац" је изграђена и пуштена у рад 5.12.1981. године, од када је радила у саставу Електроврбаса са сједиштем у Мркоњић Граду.

1975

1975. Оснивање предузећа

Радна организација у оснивању за изградњу Хидроелектране "Бочац" почела је са радом 1975. године.