• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Завршен поступак одабира најповољнијих добављача личне и заштитне опреме

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговори о набавци роба - Лична заштитна опрема су додјељени најбоље оцијењеним понуђачима  за следеће лотове:

  • Лот-1 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 1.590,40 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-2  „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 607,50 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-3 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 2.310,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-4 „RMC Company“ д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 2.023,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-5 „6 НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник за понуђену цијену у износу од 331,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-6 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 501,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-7 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 1.593,50 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-8 „RMC Company“ д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 399,00 КМ без ПДВ-а.

У прилогу се налази одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Позив за учествовање у преговарачком поступки-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за Ло...

Saznajte više
Набавка резервних дијелова за расхладни систем

На основу Препоруке Комисије за јавне набавке, Уговор о набавци робе - Набавка резервних дијелова за расхладни систем, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „Nexis“ д.о...

Saznajte više
Уређење депоније низводно од моста у Бочцу

Прихваћена Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга – Уређење депоније низводно од моста у Бочцу, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „Еко Еуро Тим&ldq...

Saznajte više
Обезбјеђење банкарске гаранције

На основу Препоруке Комерцијалне службе Уговор о набавци услуга – Обезбјеђење банкарске гаранције за коришћење прелиминарног права на подстицај за Кућну турбину, додијељен на...

Saznajte više
Набавка моторног тримера

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе – Моторни тример додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „Хидропнеуматик“ д.о.о. Бања Лука за...

Saznajte više
Испитивање исправљача и инвертора

На основу Препоруке Комисије за јавне набавке, Уговор о набавци услуга – Испитивање исправљача и инвертора, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу Електротехнички институт &bd...

Saznajte više
Продужење лиценце за антивирусни софтвер

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Продужење лиценце за антивирусни софтвер,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "DIGIT" д.о.о....

Saznajte više
Баждарење вентила сигурности

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Баждарење вентила сигурности,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Термовент-С"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
Одвоз комуналног отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Одвоза комуналног отпада,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Комунално предузеће "ПАРК"а.д....

Saznajte više
Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2",додјељује се...

Saznajte više
Резервни дијелови:носач заптивке на горњем рукавцу лопатице спроводног агрегатаа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резервни дијелови:носач заптивке на горњем рукавцу лопатице спроводног агрегата,додјељује се најбоље оцијење...

Saznajte više
Накнаде приликом уплате добровољног пензијског доприноса

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Накнада приликом уплате добровољног пензијског доприноса мјесечно/"улазна накнада"),додјељује се најбо...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »