• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Завршен поступак одабира најповољнијих добављача личне и заштитне опреме

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговори о набавци роба - Лична заштитна опрема су додјељени најбоље оцијењеним понуђачима  за следеће лотове:

  • Лот-1 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 1.590,40 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-2  „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 607,50 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-3 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 2.310,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-4 „RMC Company“ д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 2.023,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-5 „6 НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник за понуђену цијену у износу од 331,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-6 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 501,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-7 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 1.593,50 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-8 „RMC Company“ д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 399,00 КМ без ПДВ-а.

У прилогу се налази одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Мјесечни преглед лифта

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Мјесечни преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "TriBest"д.о.о. Бања Лука за пон...

Saznajte više
Обука и полагање стручних испита за руковаоца дизалицама

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Услуге обуке и полагања стручних испита за руковаоца дизалицама,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Универз...

Saznajte više
Новогодишњи рекламни материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Новогодишњи рекламни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рехаби...

Saznajte više
Набавка канцеларијског материјала

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Дефтер"д.о.о. Сарајево...

Saznajte više
Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "MTEL"а...

Saznajte više
Систематски љекарски преглед

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс II дио Б ("Службени гласн...

Saznajte više
Алкохолна и безалкохолна пића

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Алкохолна и безалкохолна пића,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Дисконт пића "Рубин"сп Мрко...

Saznajte više
Канцеларијски намјештај

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Канцеларијски намјештај,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Мира Мар"д.о.о. Фоча за понуђену...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Независним новинама"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3636-6/19 од 26.11.2019.године и уговор за јавну набавку услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Не...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Гласу Српске"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3632-6/19 од 26.11.2019.године и Уговор за јавну набавку услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Гл...

Saznajte više
Алуминијска врата

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Алуминијска врата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BIS ASTRA"д.о.о. Мркоњић Град за понуђ...

Saznajte više
Набавка потрошног материјала, тонера и кетриџа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Biro.Kip"д...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »