• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Резервни дијелови за операторске станице-МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за операторске станице-МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Media Portal"с.п.Драженко Ненад Мркоњић Град,у вриједности од 3.730,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Позив за достављање почетних понуда-Објављивање различитих информација из предузећа путем вањског мултимедијалног дисплеја

Позив за достављање почетних понуда и пози на преговоре у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)за набавку услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из пр...

Saznajte više
Монтирање и крпљење гума

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Монтирање и крпљење гума,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗР "Томо"с.п.Мркоњић Град за понуђен...

Saznajte više
Набавка сатова за пензионере

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Набавка сатова за пензионере,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бисер"Анастасија Микача с.п.Бања ...

Saznajte više
Одлука о поништењу-Објављивање различитих информација из предузећа путем вањског мултимедијалног дисплеја

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем великог вањског мултимедијалног дисплеја,из разлога што није дост...

Saznajte više
Услуге цинчања

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Услуге цинчања,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Миг електро"д.о.о.Мркоњић Град за понуђену ци...

Saznajte više
Сервисирање 5 кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање(редовно и ванредно) 5 кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оцијењено...

Saznajte više
Резервни дијелови и ситна пратећа опрема за информатичку опрему

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови,периферија и ситна пратећа опрема за рачунарску и осталу информатичку опрему,додјељује се најбољ...

Saznajte više
Ревизија главног пројекта за 35 kV постројење

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ревизија главног пројекта за 35 kV постројење,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Истраживачко развој...

Saznajte više
Набавка алата и инвентара за информатичку службу

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка алата и инвентара за информатичку службу,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Партнер"д.о.о...

Saznajte više
Арматура за хидрауличне и пнеуматске инсталације

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Арматура за хидрауличне и пнеуматске инсталације за обе електране,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &...

Saznajte više
Потрошни материјал за санацију уклопнице

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Потрошни материјал за санацију уклопнице,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ДОС електро"д.о...

Saznajte više
Поништење поступка-Потрошни материјал и средства машине за прање подова

Поништава се поступак јавне набавке роба-Потрошни материјал и средства машине за прање подова из разлога што достављена понуда знатно прелази износ процијењене вриједности набавке(...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »