• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ "Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ"Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Развојно услужни центар "Про Механика"с.п.Источно Ново Сарајево у вриједности од 5.980,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и израда и испостављања годишњег извјештаја о континуираном испитивању квалитета воде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-трећих лица за спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и изради и испостављању годишњег из...

Saznajte više
Лична заштитна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ"д.о.о. Бања Лука за понуђену ц...

Saznajte više
Поништење поступка-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада података физикалних мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада података физикалних мјерења у 202...

Saznajte više
Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја

Угостирељске услуге поводом јубилеја. У Прилогу је тендерска документација и нацрт уговора.

Saznajte više
Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем великог вањског мултимедијалног ди...

Saznajte više
Набавка пет књига на тему борбе за ослобођење и уједињење Срба

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка пет књига на тему борбе за ослобођење и уједињење Срба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &quo...

Saznajte više
Израда студије економске оправданости изградње соларне електране на локалитету "Ада поље"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда студије економске оправданости изградње соларне електране на локалитету "Ада поље",додјељ...

Saznajte više
Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ ...

Saznajte više
Потрошни материјал за потребе грађевинске службе

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Потрошни материјал за потребе грађевинске службе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Cotis"д...

Saznajte više
Поништење поступка -Редовно сервисирање и ванредне поправке возола предузећа (Citroen Y Jumper FG,рег.број:М43-А-315)

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа (Citroen Y Jumper FG,рег.број:М43-А-315),из разлога што ниједна понуда није дост...

Saznajte više
Санација измјењивача топлоте

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Санација измјењивача топлота,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Миг Електро"д.о.о. Мркоњи...

Saznajte više
Позив за доставу понуда за учешће на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијумима...

Објављен Позив за доставу понуда за учешће на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијумима, конгресима и стручним обукама из области финансија, рачуноводства, ревизије, јавних...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »