• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање за ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"-други дио,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Inter Com"д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 1.921,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Поништење поступка-Објављивање актуелних информација на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа у виду фото и видео прилога на локалној телевизији "ИНФО ДМГ",...

Saznajte više
Поништење поступка-Спровођење чишћења плутајућег отпада

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац",акумулационог језера ХЕ "Бочац 2" и корита Цр...

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање за ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"-други дио...

Saznajte više
Годишње одржавање за двије лиценце "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање за двије лиценце EPLAN Electronic P8 Professional,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &qu...

Saznajte više
Колективно осигурање радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Колективно осигурање радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Дрина осигурање" а.д. Мили...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа у виду фото и видео прилога на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предуз...

Saznajte više
Медијско праћење предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2333-6/20 од 24.09.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Медијско праћење предузећа,додјељује се понуђачу "Алтер...

Saznajte više
Опрема за обрачунска мјерења

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Опрема за обрачунска мјерења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ELNOS"д.о.о.Бања Лука за по...

Saznajte više
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у в...

Saznajte više
Монтирање ауто гума

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Монтирање ауто гума,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗР "Томо" Мркоњић Град у вриједности од 2...

Saznajte više
Средства за антикорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Лука у вриј...

Saznajte više
Нож двосегментне даске грна

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Нож двосегментне даске грна за зимско одржавање путева,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Agrocoop&quo...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »