• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Систематски љекарски преглед

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс II дио Б ("Службени гласник БиХ"бр.39/14)-Систематски Љекарски преглед радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:

-За Лот-1 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "DEAMEDICA" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.654,00 КМ без ПДВ-а.

-За Лот-2 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "DEAMEDICA" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.827,00 КМ без ПДВ-а.

-За Лот-3 ЈЗУ "Завод за медицину рада и спорта РС" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 1.960,00 Км без ПДВ-а.

-За Лот-4 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "DEAMEDICA" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 390,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Тендерска документација за набавку адвокатских услуга

У прилогу се налази тендерска документација за набавку адвокатских услуга.

Saznajte više
Метле,четке,лопате и остало

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Метле,четке,лопате и остало,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Хидропнеуматик"д.о.о.Бања Лука у в...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-358-6/20.године и Уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука,додјељује се по...

Saznajte više
Мјерни инструменти и прибор

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Мјерни инструменти и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Бања Лука за...

Saznajte više
Прање возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Прање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Аутопраона "Јаги" вл.Немања Јагузовић с.п.Мркоњи...

Saznajte više
Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град

Прихвата е Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-203-6/20 од 12.02.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град и мани...

Saznajte više
Позив за доставу понуде за услуге хотелског смјештаја

Предмет овог поступка је набавка услуге-Услуге хотелског смјештаја на једногодишњи период сукцесивно према потреби Уговорног органа. У Прилогу је Позив за доставу понуде.

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о. ...

Saznajte više
Машина за прање и чишћење тврдих подова

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Машина за прање и чишћење тврдих подова,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Procesna oprema"д.о.о. ...

Saznajte više
Електрични алат

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Електрични алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АХ-Soling"д.о.о. Груде за понуђену цијен...

Saznajte više
Поновљен поступак продаје путничког возила, аутобуса марке "VOLVO"

Поновљен поступак продаје путничког возила, аутобуса марке "VOLVO" путем поступка непосредне погодбе. У прилогу је одлука о провођењу поступка.

Saznajte više
Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на Алтернативној телеви...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »