• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град за следеће лотове:

-Лот-1 (Комби(Минибус)Renault Master(16+1),рег.бр:Ј17-Т-740,година производње 2015)

-Лот-16(Dacia Duster,рег.бр:Ј16-К-170,год.производње 2015.) и

-Лот-17(Трактор ZETOR PROXIMA 100/9441.14,рег.бр:Т67-К-025,год.производње 2015).

У Прилогу је Позив за учествовање и Нацрт уговора.

Документи за преузимање:
 
Nacrt ugovora (pdf, 195kb)
Poziv za pregovore (pdf, 687kb)
Попуна ватрогасне опреме(Лот-2)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за: -Лот-2 C3P "Design"Челинац з...

Saznajte više
Поништење поступка-Попуна ватрогасне опреме(Лот-1)

Поништава се поступак јавне набавке роба-Попуна ватрогасне опреме(Лот-1),из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива. У Прилогу је Одлука о поништењу.

Saznajte više
Тендерска документација за набавку адвокатских услуга

У прилогу се налази тендерска документација за набавку адвокатских услуга.

Saznajte više
Рекламирање предузећа на утакмицама ФК "Рудар-Приједор" Приједор

Прихвата се Препорука комисије за јавне набавке,број:07-231-8/20 од 13.03.2020.године и уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на утакмицама ФК "Рудар-Приједор&q...

Saznajte više
Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2020.годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2020.годину,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "КИ С...

Saznajte više
Метле,четке,лопате и остало

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Метле,четке,лопате и остало,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Хидропнеуматик"д.о.о.Бања Лука у в...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-358-6/20.године и Уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука,додјељује се по...

Saznajte više
Мјерни инструменти и прибор

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Мјерни инструменти и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Бања Лука за...

Saznajte više
Прање возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Прање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Аутопраона "Јаги" вл.Немања Јагузовић с.п.Мркоњи...

Saznajte više
Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град

Прихвата е Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-203-6/20 од 12.02.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град и мани...

Saznajte više
Позив за доставу понуде за услуге хотелског смјештаја

Предмет овог поступка је набавка услуге-Услуге хотелског смјештаја на једногодишњи период сукцесивно према потреби Уговорног органа. У Прилогу је Позив за доставу понуде.

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о. ...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »