• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Технички параметри

ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Тип бране бетонска лучна са двоструком закривљеношћу
Кота круне 286,00 [m n.m.]
Кота најдубљег дијела темеља 220,00 [m n.m.]
Грађевинска висина 66 [m]
Дебљина бране у темељу 13 [m]
Дебљина бране у круни 3 [m]
Дужина лука у круни 221,38 [m]
Запремина тијела бране 76.000 [m3]
Средњи годишњи доток 78,40 [m3/s]
Кота максималног успора 283,00 [m n.m.]
Кота нормалног успора 282,00 [m n.m.]
Кота минималног дневног радног нивоа 279,60 [m n.m.]
Кота екстремно минималног радног нивоа 254,00 [m n.m.]
Површина акумулације на КНУ (26,79) 2,3345 [km2] ili 233,45 [ha]
Средња рачунска дубина акумулационог базена 22,6 [m]
Дужина акумулационог базена 17,5 [km]
Tip akumulacije Вјештачка са седмичним изравнањем
Година првог пуњења 1981.
Укупна запремина акумулације 52,1 x 106 [m3]
Корисна запремина акумулације 42,9 x 106 [m3]
Енергетска вриједност акумулације за максималну коту (283,00 m n.m.) 5,322 [GWh]
Максимални бруто пад 54,86 [m]
Нормални бруто пад 53,86 [m]
Минимални бруто пад 51,46 [m]
Капацитет органа за евакуацију вода 1478 [m3/s]
Број агрегата 2
Инсталисана привидна снага 2 x 65 [MVA]
Инсталисана активна снага 2 x 55 [MW]
Инсталисани проток 240 [m3/s]
Степен корисног дејства агрегата (nt x ng x ntr) 0,948 x 0,98 x 0,995 = 0,924
Укупна годишња производња 307,5 [GWh]
Датум пуштања агрегата у погон 5.12.1981.
Тип турбина Francis, вертикална
Номинални број обртаја 150 [min-1]
Број обртаја при побјегу 322 [min-1]