• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Преговарачки поступак за објављивање публикација на сајту „Све о Српској“

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Објављивање публикација на сајту „Све о Српској“.

У прилогу је текст позива са анексима.

Документи за преузимање: