• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Заптивни материјал и арматура за хидрауличне и пнеуматске инсталације

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот 1 Заптивни материјал;Лот 2 Арматуре за хидрауличне и пнеуматске инсталације,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима:

-За ЛОТ-1 "HIDROPNEUMATIK"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 2.191,00 КМ без ПДВ-а,

-За ЛОТ-2 "HIDROPNEUMATIK"д.о.о Бања Лука у вриједности од 943,70 КМ без ПДВ-а

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: