• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Рекламирање предузећа на LED дисплеју

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2491-6/19 од 06.08.2019.године и уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на LED дисплеју,додјељује се понуђачу ЗТР "MEDIA PORTAL" Ненад Драженко с.п. Мркоњић Град за понуђену цијену у износу од 3.600,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: