• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Анализа турбинских уља-поништење поступка

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Анализа турбинских уља(22 узорка)из разлога што ниједна понуда није прихватљива(члан 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14)).

У Прилогу је Одлука о поништењу поступка.

Документи за преузимање: