• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Спровођење чишћења плутајућег отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-1826-7/19 од 19.06.2019.године и уговор за јавну набавку услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац" и из корита Црне Ријеке укључујући и обални појас(на нивоу цијеле године),додјељује се понуђачу "ЕКО-ЦЕНТАР БОЧАЦ ЈЕЗЕРО"д.о.о.Бања Лука,за понуђену цијену у износу од 108.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: