• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Преправка монтажне конструкције електричних апарата вањске монтаже на излазним порталима ДВ 35 кV ТС Бочац

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Преправка монтажне конструкције електричних апарата вањске монтаже на излазним порталима ДВ 35 кV ТС Бочац и израда документације изведеног стања,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"PROFING"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 5.250,00 КМ без ПДВ-а.

Документи за преузимање: