• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Saznajte više
Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Saznajte više
Термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока

Одабран извођач радова термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока (испод прелива тунела на лијевој обали Врбаса)

Saznajte više
Додијељен Уговор за услугу преспајања хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Додијељен Уговор за услугу - Преспајање хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Saznajte više
Испорука резервних кабловских глава и одводника пренапона

Одабран најповољнији добављач за испоруку роба – Групе резервних кабловских глава 35кV и одводника пренапона за ТС „Пенић Кућа“

Saznajte više
Завршен поступак набавке адвокатских услуга

Завршен поступак набавке адвокатских услуга на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама

Saznajte više
Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Завршена набавка услуге - Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Saznajte više
Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Saznajte više
Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Saznajte više
Завршен поступак набавке дежурног возила

Завршена набавка дежурног возила.

Saznajte više
Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Завршен поступак набавке услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Одабран добављач услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Saznajte više
... 61 ... или идите директно на страницу бр. »