• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Набавка новогодишњег рекламног материјала

Изабран најповоњнији добављач новогодишњег рекламног материјала

Saznajte više
Уговорена набавка САП модула за управљање одржавањем

Након проведене процедуре јавне набавке додијељен уговор за набавку САП модула за управљање одржавањем

Saznajte više
Додијељен уговор за монтирање ауто гума

Изабран добављач услуге за монтирање аутогума

Saznajte više
Услуга – GAP анализа потреба за додатним извјештавањем и подацима у модулима Финансија, Контролинга и Пословне интелигенције у оквиру ФМИС пројекта

Додијељен Уговор о набавци услуга – GAP анализа потреба за додатним извјештавањем и подацима у модулима Финансија, Контролинга и Пословне интелигенције у оквиру ФМИС пројекта.

Saznajte više
Услуга GAP анализа и допуна извјештавања у модулу Финансија и модулу Контролинга

Уговор о набавци услуга – GAP анализа и допуна извјештавања у модулу Финансија и модулу Контролинга додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,Deloitte“ д.о.о. Бања Лука.

Saznajte više
Услуга GAP анализа и допуна извјештавања у BI модулу

Уговор о набавци услуга – GAP анализа и допуна извјештавања у BI модулу ( пословна интелигенција) додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,Deloitte“ д.о.о. Бања Лука.

Saznajte više
Додијељен уговор за санацију и конзервацију командне плоче у команди електране

На основу препоруке комерцијане службе одабран најповољнији добављач за услугу санације и конзервације командне плоче у команди електране

Saznajte više
Одабран испоручилац услуге - Директан приступ интернету

Услуга директан приступ интернету за потребе SAP ERP система, додијељена најбоље оцијењеном понуђачу „ЕLTA KABEL“ д.о.о. Добој.

Saznajte više
Набавка намирница за ресторан друштвене исхране

Одабарна испоручилац намирница за ресторан друштвене исхране Лот - 4 Замрзнути производи.

Saznajte više
Уређење земљишта у власништву ХЕ „Бочац“

Уговор о набавци радова - Уређење земљишта у власништву ХЕ „Бочац“, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „ŠIK TOURS“ д.о.о. Брдо – Мркоњић Град

Saznajte više
Додијељен Уговoр за испитивање кућне турбине

На основу препоруке Комисије за набавке додијељен је Уговор за испитивање кућне турбине.

Saznajte više
Преговарчки поступак за набавку SAP модула за управљање одржавањем

Предузеће је покренуло преговарчки поступак за набавку SAP модула за управљање одржавањем у производним постројењима хидроелектране "Бочац"

Saznajte više
... 57 ... или идите директно на страницу бр. »