• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Набавка униформи за службу обезбјеђења

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка униформе за службу обезбјеђења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ANG"д.о.о. Бања Лука за...

Saznajte više
Вршење хидрометријских мјерења

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Вршење хидрометријских мјерења и израда Q-H криве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Републички хидрометео...

Saznajte više
Потрошни материјал за потребе електро службе-Опрема за повезивање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за потребе електро службе:Опрема за повезивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "E...

Saznajte više
Потрошни материјал за потребе електро службе-Каблови и кабловски прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Угопвор о набавци роба-Потрошни материјал за потребе електро службе:Каблови и кабловски прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ...

Saznajte više
Обрада сеизмолошких података и израда елабората

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обрада сеизмолошких података и израда елабората,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Републички хидроме...

Saznajte više
Лична заштитна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ"д.о.о. Бања Лука за понуђену ц...

Saznajte više
Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2466-13/20 од 10.11.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање пред...

Saznajte više
Санација електромашинске опреме и потисног вода пумпне станице

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Санација електромашинске опреме и потисног вода пумпне станице питке воде,додјељује се најбоље оцијењеном ...

Saznajte više
Зимске ауто гуме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Зимске ауто гуме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Аутоцентар Меркур" д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
Производи за одржавање хигијене

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Производи за одржавање хигијене за РДИ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Еуросан"д.о.о. Бања Лук...

Saznajte više
Испитивање електричних и громобранских инсталација

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање електричних и громобранских инсталација,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗД "Ирце" ...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа у виду фото и видео прилога на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предуз...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »