• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Резана грађа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резана грађа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "D.D.M.S." д.о.о. Бараћи у вриједности од 1.688,00...

Saznajte više
Хидрауличко уље за МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Хидрауличко уље за МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТЕХНОСИНТ"д.о.о.Бања Лука у ври...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на локалној телевизији „ИНФО ДМГ“

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на локалној телевизији ...

Saznajte više
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Упућен Захтјев за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци услуге - Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем управљања. У прилогу је текс...

Saznajte više
Вентилацијски лим са вентилатором

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Вентилацијски лим са вентилатором(2 сета),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елко"д.о.о. Источн...

Saznajte više
Обезбјеђење банкарске гаранције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обезбјеђење банкарске гаранције за добро извршење посла за период пројектовања и изградње МХЕ "Кућна турбин...

Saznajte više
Ревизија пројекта изградње мале хидроелектране"Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ревизија пројекта изградње мале хидроелектране "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђач...

Saznajte više
Поништење поступка - Рекламирање предузећа у Спортској дворани

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Рекламирање предузећа у Спортској дворани истицањем рекламног банера са логом предузећа,из разлога што ниједна понуда није достављена у д...

Saznajte više
Поништење поступка-Тапацирање фотеља

Поништава се поступак јавне набавке радова-Тапацирање фотеља,из разлога што ниједна понуда није прихватљива(члан 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ,бр...

Saznajte više
Штампани материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Штампани материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Design"с.п. Челинац у вриједности од 3.102,...

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PRIMAPROM"д.о.о. ...

Saznajte više
Поправка редуктора на биодиску

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Поправка редуктора на биодиску,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Прокрон"Тривун Цвијић с...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »