• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "МТЕЛ" ...

Saznajte više
Систематски љекарски преглед радника-тендерска документација

Систематски љекарски преглед радника. У Прилогу се налази Тендерска документација и Нацрт уговора.

Saznajte više
Поништење поступка-Дуваљка за лемилицу

Поништава се поступак јавне набавке роба-Уређаји за службу машинског одржавања(Лот-2 Дуваљка за лемилицу)из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. У П...

Saznajte više
Ручни аку алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Уређаји за службу машинског одржавања(Лот-1 Ручни аку алат),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз&qu...

Saznajte više
Уређење корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ „Бочац 2“

Објављен јавни позив за поступак набавке радова - Уређење корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ „Бочац 2“. У наставку се може преузети тендерска документација са ...

Saznajte više
Потрошни материјал за одржавање хигијене

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци роба-Потрошни материјал за одржавање хигијене,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "Еуроса...

Saznajte više
Набавка и уградња мјерне опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Набавка и уградња мјерне опреме за сертификат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"...

Saznajte više
Мјесечни преглед лифта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Мјесечни преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТРИ БЕСТ"д.о.о. Бања Лука за понуђену...

Saznajte više
Спровођење чишћење плутајућег отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац" и из корита Црне ријеке ...

Saznajte više
Пројекат уређења корита

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Пројекат уређења корита и обала ријеке Врбас са припадајућим водним земљиштем у нивоу локалитета са формир...

Saznajte više
Ручни алат

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Ручни алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "INTER-COM"д.о.о. Зеница за понуђену цијену у ...

Saznajte više
Хидраулична преса

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Хидраулична преса 95-630 mm2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Бања Лука з...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »