• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама у складу са прописима Републике Српске,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "DELOITTE"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: