• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2021.годину

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2021.годину,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "DELOITTE"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.900,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: