• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Резервни сензори

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервни сензори,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Монти"д.о.о. Зворник за понуђену цијену у износу од 3.995,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: