• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и израда и испостављања годишњег извјештаја о континуираном испитивању квалитета воде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-трећих лица за спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и изради и испостављању годишњег извјештаја о континуираном испитивању квалитета воде акумулационог језера "Бочац",акумулационог језера ХЕ "Бочац 2",Црне ријеке и Угра на нивоу године,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Институт за воде" д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од 17.400,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: