• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка набавке-Набавка и уградња водомјерних летви на МХЕ "Бочац 2"

Поништава се Поступак јавне набавке услуга-Набавка и уградња водомјерних летви на МХЕ "Бочац 2",из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку.Поступак ће се поновити у складу са Законом о јавним набавкама.

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: