• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Медијско праћење предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2333-6/20 од 24.09.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Медијско праћење предузећа,додјељује се понуђачу "Алтернативна телевизија"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 6.000,00 Км без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: