• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Опрема за обрачунска мјерења

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Опрема за обрачунска мјерења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ELNOS"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 14.635,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: