• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Enek B&E"д.о.о. Сарајево за понуђену цијену у износу од 4.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: