• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Анализа података са система за праћење вибрација

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "RoTech ei"д.о.о. Београд за понуђену цијену у износу од 11.980,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: