• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Испитивање генераторских заштита,енергетских трансформатора,генератора,одводника пренапона и CMT i HMT средњег напона

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-1122-60/20 од 26.05.2020.год. и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање генераторских заштита,Лот-2 Испитивање енергетских трансформатора,Лот-3 Испитивање генератора,Лот-4 Испитивање одводника пренапона 35 кV и Лот-5 Испитивање СМТ и НМТ средњег напона,додјељује се понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 14.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-2 " МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 30.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-3 "МХ ЕРС-ЗД Иреце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 25.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-4 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 8.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-5 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно АСарајево за понуђену цијену у износу од 14.900,00 КМ бетз ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: