• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Хидрауличко уље за чистилицу МХЕ"Бочац 2"(хитна набавка)

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављања иницијалне понуде за набавку роба-Хидрауличко уље за чистилицу МХЕ "Бочац 2"(хитна набавка).

У Прилогу се налази Тендерска документација и Нацрт уговора.

Документи за преузимање: