• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-358-6/20.године и Уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука,додјељује се понуђачу "Алтернхативна телевизија"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 950,00 Км без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: