• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка канцеларијског материјала

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Дефтер"д.о.о. Сарајево за понуђену цијену у износу од 4.046,37 Км без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: