• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Систематски љекарски преглед

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс II дио Б ("Службени гласник БиХ"бр.39/14)-Систематски Љекарски преглед радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:

-За Лот-1 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "DEAMEDICA" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.654,00 КМ без ПДВ-а.

-За Лот-2 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "DEAMEDICA" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.827,00 КМ без ПДВ-а.

-За Лот-3 ЈЗУ "Завод за медицину рада и спорта РС" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 1.960,00 Км без ПДВ-а.

-За Лот-4 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "DEAMEDICA" Бања Лука за понуђену цијену у износу од 390,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: