• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Обезбјеђење банкарске гаранције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обезбјеђење банкарске гаранције за добро извршење посла за период пројектовања и изградње МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "NLB banka"а.д.Бања Лука у вриједности од 882,67 Км без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: