• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка електрода и црна металургија

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот 1 Остало-Електроде и слично,Лот-2 Црна металургија,додијељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:

-За ЛОТ-1 "COTIS"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 3.664,56 КМ без ПДВ-а;

За ЛОТ-2 "COTIS"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 1.068,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: