• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Прибављање документације потребне за пуштањ у рад "Кућне турбине"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Прибављање документације потребне за пуштање у рад "Кућне турбине",додијељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕЛНОС БЛ"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 49.450,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: