• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Одабран испоручилац услуге - Директан приступ интернету

Услуга директан приступ интернету за потребе SAP ERP система, додијељена најбоље оцијењеном понуђачу „ЕLTA KABEL“ д.о.о. Добој.

Saznajte više
Набавка намирница за ресторан друштвене исхране

Одабарна испоручилац намирница за ресторан друштвене исхране Лот - 4 Замрзнути производи.

Saznajte više
Уређење земљишта у власништву ХЕ „Бочац“

Уговор о набавци радова - Уређење земљишта у власништву ХЕ „Бочац“, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „ŠIK TOURS“ д.о.о. Брдо – Мркоњић Град

Saznajte više
Додијељен Уговoр за испитивање кућне турбине

На основу препоруке Комисије за набавке додијељен је Уговор за испитивање кућне турбине.

Saznajte više
Преговарчки поступак за набавку SAP модула за управљање одржавањем

Предузеће је покренуло преговарчки поступак за набавку SAP модула за управљање одржавањем у производним постројењима хидроелектране "Бочац"

Saznajte više
Додијељен уговор за испоруку радних ципела

Завршен поступак одабира најповољнијег добављача за испоруку радних ципела

Saznajte više
Уговорена испорука зимских ауто гума

Након проведеног поступка јавне набавке одабран је најповољнији добављач за испоруку зимских ауто гума.

Saznajte više
Порибљавањe акумулационог језера и компензационог базена ХЕ "Бочац"

Додијељен Уговор о набавци услуга - Спровођење јесењег порибљавања акумулационог језера и компензационог базена ХЕ „Бочац“ за 2015 годину

Saznajte više
Одабран испручилац алата за потребе машинске службе

Завршен поступак избора најповољнијег добављача за испоруку алата за потребе машинске службе

Saznajte više
Завршен избор добављача потрошног материјала за припрему уградње ДЦС-а

Завршен избор добављача потрошног материјала за припрему уградње ДЦС-а.

Saznajte više
Додијељен Уговор за испоруку конвертора протокола

Завршен поступак избора испоручиоца конвертора протокола за потребе даљинског очитавања мјерења произведене енергије

Saznajte više
Уградња антистатичког пода

Завршен поступак одабира извођача радова уграђивања антистатичког пода у просторији за смјештај SCADA опреме и бушења армирано бетонске плоче изнад релејне просторије специјалним бушећим прибором

Saznajte više
... 61 ... или идите директно на страницу бр. »