• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Лична заштитна обућа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Лична заштитна обућа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бонел"а.д.Бања Лука за понуђену циј...

Saznajte više
Резни алат-бургије

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резни алат-бургије,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у ...

Saznajte više
Санација објекта за хидролошку станицу

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Санација објекта за хидролошку станицу,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Миг електро"д.о.о. Мр...

Saznajte više
Израда геодетске подлоге за прикључак далековода соларне електране

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда геодетске подлоге за прикључак далековода соларне електране,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Геод...

Saznajte više
Позив за доставу понуде-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила (Peugeod 508,2.0 HDI)

Позив за достављање почетних понуда и позив на преговоре у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа...

Saznajte više
Уградња комарника

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Уградња комарника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Јаги комерц"с.п.Мркоњић Град за понуђену ц...

Saznajte više
Имплементација firewall и security система за рачунарску мрежу предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Имплементација firewall и security система за рачунарску мрежу предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном п...

Saznajte više
Годишње одржавање за лиценце "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање за лиценце ЕПЛАН-а,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EAST CODE"д.о.о.Б...

Saznajte više
Ауто гуме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Ауто гуме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Диск ауто"д.о.о.Бања Лука,за понуђену цијену у...

Saznajte više
Радови на санацији објекта гаража

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Радови на санацији објекта гаража,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Unitrade Company"д.о...

Saznajte više
Санација макадамског пожарног пута

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Санација макадамског пожарног пута,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Мркоњић путеви"д.о.о...

Saznajte više
Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за санацију и заштиту објекта "Шервалова кућа"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за санацију обале и заштиту објекта на локацији "Ше...

Saznajte više
... 3 ... или идите директно на страницу бр. »