• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Хидрауличко уље уа чистилицу МХЕ "Бочац 2"(хитна набавка)

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке,број:07-1165-6/20 од 19.05.2020.год.и уговор за јавну набавку роба-Хидрауличко уље за чистилицу МХЕ "Бочац 2"(хитна набавк...

Saznajte više
Спровођење послова техничког прегледа изведених радова на МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Спровођење послова техничког прегледа изведених радова на МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оци...

Saznajte više
Поништење поступка-Одводници пренапона

Поништава се поступак јавне набавке роба-Одводници пренапона из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбјеђених за поступак набавке,а у складу са чланом...

Saznajte više
Хидрауличко уље за чистилицу МХЕ"Бочац 2"(хитна набавка)

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављања иницијалне понуде за набавку роба-Хидрауличко уље за чистилицу МХЕ "Бочац 2"(хитна наба...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавке и Уговор о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следе...

Saznajte više
Адвокатске услуге

Прихвата е Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци на који се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс II дио Б("Службени гласник...

Saznajte više
Љетне ауто гуме

Прихвата се Препорука комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Љетне ауто гуме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Аутоцентар Меркур" д.о.о. Бања Лука,за п...

Saznajte više
Поништење поступка-Опрема за испитивање и мјерење

Поништава се поступак јавне набавке роба-"Опрема за испитивање и мјерења",из разлога што цијена коју је понудио понуђач "Navitas engineering & automation" д...

Saznajte više
Поништење поступка-Бројачи прорада одводника пренапона

Поништава се поступак јавне набавке роба-"Бројачи прорада одводника пренапона(1 сет)",из разлога што цијена коју је понудио понуђач "Navitas engineering & automa...

Saznajte više
Поништење поступка-Постављање капије на МХЕ "Бочац 2"

Поништава се поступак јавне набавке радова-Постављање капије на МХЕ "Бочац 2",из разлога што цијена коју је понудио понуђач "Mig elektro"д.о.о. Мркоњић Град у и...

Saznajte više
Попуна ватрогасне опреме(Лот-2)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за: -Лот-2 C3P "Design"Челинац з...

Saznajte više
Поништење поступка-Попуна ватрогасне опреме(Лот-1)

Поништава се поступак јавне набавке роба-Попуна ватрогасне опреме(Лот-1),из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива. У Прилогу је Одлука о поништењу.

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »