• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Поништење поступка-Оптички потрошни материјал

Поништава се поступак јавне набавке роба-Оптички потрошни материјал за електро одржавање из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђених средстава за ...

Saznajte više
Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја у Мркоњић Граду

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2315-6/20 од 22.09.2020. године и уговор за јавну набавку услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из пре...

Saznajte više
Дератизација и девиперизација

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Дератизација и девиперизација,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕКО БЕЛ" д.о.о. ТРН у вриједно...

Saznajte više
Гориво за возила возног парка

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци роба-Гориво за возила возног парка,закључује се са најбоље оцијењеним понуђачем "NES" Бања Лу...

Saznajte više
Попуна ватрогасне опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Im fire security"д.о.о. Бања Лу...

Saznajte više
Медијско праћење предузећа

Објављен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Медијско праћење предузећа. У прилогу је те...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја у Мркоњић Граду

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из преду...

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање за ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"-други дио...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступки-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом живо...

Saznajte više
Вијчана роба и заптивни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот-1 Вијчана роба и Лот-2 Заптивни материјал,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима: -За Лот-1 "COTIS&qu...

Saznajte više
Апарати за топлу и хладну воду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Апарати за хладну и топлу воду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Унитехна"д.о.о. Бања Лука у ври...

Saznajte više
Ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ванредне поправке возила предузећа(Passat 2.0 TDI COMFORTLINE,рег.број:Ј91-Е-291),додјељује се најбоље оцијењено...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »