• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Набавка рачунарске опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка рачунарске опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PRIMAPROM"д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
Сервис дизалице Monorail 20T

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Сервис дизалице Monorail 20Т,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу:"PRIM CO COMPANY"д.о.о. До...

Saznajte više
Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу управно технолошке зграде

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу управно технолошке зграде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђ...

Saznajte više
Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2021 годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 ...

Saznajte više
Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМ...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Рафинерија уља Модрича"а.д. Мод...

Saznajte više
Препоручени резервни дијелови за помоћне погоне МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Препоручени резервни дијелови за помоћне погоне МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном пону...

Saznajte više
Осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Осигурање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"DRINA OSIGURANJE" а.д. Милићи Филијала...

Saznajte više
Сервисирање и одржавање фотокопир апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање фотокопир апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "БИРО КИП"д.о.о. Ба...

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Б...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,закључиће се са најбоље оцијењеним пону...

Saznajte više
Баждарење вентила сигурности

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Баждарење вентила сигурности,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТЕРМОВЕНТ-С"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »