• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Спровођење чишћење плутајућег отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац",акумулационог ...

Saznajte više
Пражњење биодискова и чишћење сепаратора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Пражњење биодискова и чишћење сепаратора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Чистоћа"а.д. Бања Л...

Saznajte više
Диоптријске наочаре

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Диоптријске ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Трговачка радња "M&S OPTIC" Наташа Цвији...

Saznajte više
Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферима цијена у складу са про...

Saznajte više
Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2020.годину,додјељује се најбоље оцијењеном понуђа...

Saznajte više
Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19,од стране овлаштеног актуара,за...

Saznajte više
Годишња техничка подршка програмског пакета за надзор и управљање постројењима МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка програмског пакета за надзор и управљање постројењима МХЕ "Бочац 2",дод...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за Лот 3 Peugeot Boxxer теретни,рег.број:Е39-К-483

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за Л...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима регистрованим на подручју ...

Saznajte više
Новогодишњи рекламни материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Новогодишњи рекламни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рехаби...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,додијељује се најбоље оцијењеном понуђа...

Saznajte više
Поништење поступка-Редовно сервисирање и ванредне оправке возила предузећа за Лот-3

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за Лот-3 Peugeot Boxer teretni,рег.број:Е39-К-483,из разлога што није достављена...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »