• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум за набавку услуга-Преглед и одржавање далековода 35 кV,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем:"МИГ ЕЛЕ...

Saznajte više
Замјена дуплог пода

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Замјена дуплог пода у релејној просторији и у простору 0,4 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &qu...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1346-6/22 од 10.06.2022.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "...

Saznajte više
Позив за доставу понуде - Хидраулични серво мотори

Позив за достављање почетних понуда и позив на преговоре у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)за набавку роба-Хидраулични серво мотори

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора, заштита и одводника пренапона 110 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1284-6/22 од 06.06.2022.год. и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Ипитивање енергетских трансформатора,Лот-2 Испитивање генератор...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ "Бочац",додјељује се најбоље оцијењеном пону...

Saznajte više
Прање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Прање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Аутопраона Немања"с.п. Мркоњић Град у ври...

Saznajte više
Дијелови за лемилице

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Дијелови за лемилице,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Primaprom"д.о.о.Бања Лука за понуђе...

Saznajte više
Поништење поступка-Резервни хладионици генератора

Поништава се поступак јавне набавке роба-Резервни хладионици генератора,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(29тачка а)...

Saznajte više
Поништење поступка-Ауто гуме

Поништава се поступак јавне набавке роба-Ауто гуме,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама (Сл....

Saznajte više
Поништење поступка-Хидраулични серво мотори

Поништава се поступак јавне набавке роба-Хидраулични серво мотори,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став(2) тачка д)Закона о јавни...

Saznajte više
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:Санација и испитивање метала д...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »