Хидро информације

Просјечни дневни проток Врбаса на профилу ХЕ Бочац

Најсвјежији податак:
Просјечни проток:
88 m3/s
Забиљежен дана:
24.4.2019

Статистика дневног протока за посљедњих дана

 
 
Статистика дневног протока за посљедњих 90 дана

 
 
Статистика мјесечног протока