Хидроелектране на Врбасу
 

14.7.2017

Одржана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Одржана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржаће се дана 14.7.2017. године у Управној згради у Мркоњић Граду, улица Светог Саве 13.а , са почетком у 13 часова.

За Скупштину акционара предложен сљедећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор предсједника Скупштине акционара,
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање извода из записника са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2016. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања)
6. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2016. годину
7. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора "Делоитте" по финансијским извјештајима за 2016. годину
8. Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање недостатака утврђених у финансијском извјештају за 2016. годину
9. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
10. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
11. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
12. Доношење одлуке о вршиоцима дужности чланова Надзорног одбора док се не спроведе процедура избора нових чланова
13. Разматрање и усвајање одлуке о утврђивању услова стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука
14. Разматрање и усвајање одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука
15. Разматрање и усвајање одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора испред
МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука

Остале информације, дневни ред и одлуке са XIII редовне сједнице Скупштине акционара можете погледати у рубрици Актуелности>Скупштина акционара