Хидроелектране на Врбасу
 

15.5.2017

МХЕ „Бочац 2“: Радови на машинској згради

-

На градилишту МХЕ „Бочац 2“, низводно од бране, завршени су радови на бетонирању темељних плоча доводне цијеви и машинске зграде.  Тренутно се ради на монтажи оплата за одводну цијев (дифузор) на машинској згради, а на „доводу“ се припрема скела за армирано-бетонску плочу на завршној коти на којој ће се радити командна зграда.

У наредним периоду повећаће се број радника који су ангажовани на овом градилишту због проширења радова на дио градилишта који се налази узводно од бране.

Инвеститор пројекта изградње мале ХЕ „Бочац 2“ је Зависно предузеће „Хидорелектране на Врбасу“, које послује у оквирима Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Срспке".

(Преузето са http://www.integralinzenjering.com)